Wojna cywilizacyjna w prokuraturach i sądach cz. II

Wojna cywilizacyjna w prokuraturach i sądach cz. II
ePub czas dodania: 2014:06:01 16:24 komentarzy 0
W czwartek 29 maja o godz. 12. w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach odbyła się rozprawa apelacyjna Janusza Górzyńskiego w bulwersującej sprawie odmowy wypłacenia mu odszkodowania za oczywiście bezzasadny areszt.
Uchylenie się od ponoszenia odpowiedzialności za wyrządzone szkody i krzywdy
 
Po uprawomocnieniu się wyroku uniewinniającego Janusz Górzyński wniósł o odszkodowanie za niezasadny areszt, żądając naprawienia szkód majątkowych oraz za spowodowany rozstrój zdrowia, a także wysokiego zadośćuczynienia za krzywdę, adekwatnego do skali niekompetencji i stronniczości licznych funkcjonariuszy państwowych uwikłanych w tą sprawę. Postępowanie prowadzi Sąd Okręgowy w Katowicach. Już dwukrotnie odmówiono zasądzenia odszkodowania. Skład orzekający za pierwszym razem prowadził przewodniczący V Wydziału Karnego sędzia Damian Owczarek, za drugim  – rzecznik prasowy Sądu Okręgowego  sędzia Jacek Krawczyk.
 
Ten pierwszy wsławił się krzykami na sali sądowej i pogardą okazywaną wnioskodawcy, ten drugi – prowadzeniem rozprawy z udziałem licznej ochrony policyjnej. Obaj de facto pozorowali gromadzenie materiału dowodowego, gdyż w wyrokach ograniczyli się do uzasadnień, będących powtórzeniem postanowień o aresztowaniu, wydanych przez sądy wielkopolskie. Sędzia Krawczyk wręcz nie wykonał polecenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który uchylając wyrok sędziego Owczarka, nakazał przeprowadzenie przez sąd samodzielnej analizy, czy zachodziła tzw. ogólna przesłanka tymczasowego aresztowania, czyli duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.  Kolejna rozprawa odbędzie się 29 maja w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.
 
Jaka cywilizacja zwycięży w tej bulwersującej sprawie? Zobaczymy już wkrótce.
 

Krystyna Górzyńska

 

 Artykuł ukazał się w „Warszawskiej Gazecie", Nr 21, 23-29.05.2014 r.


I część artykułu: 

http://rebeliantka.prawynurt.pl/nauka-i-technika/prawo/wojna-cywilizacyjna-w-prokuraturach-i-sadach-cz-i,1793.htm
 

Appendix: Sąd Apelacyjny w Katowicach uchylił w dniu 29 maja 2014 r. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach. Sprawa wraca (już po raz drugi) do ponownego rozpatrzenia.

 

licznik: 2365 + 0 / 0 - promuj
captcha
x

Zgłoszenie komentarza

dodaj komentarz

x
komentarzy: 0 kolejność: wg punktacji najstarsze najnowsze