Jeszcze parę pięknych fragmentów z "Redemptor Hominis", które się nie zmieściły w notce
 *Bóg przemawia do nas przez swojego Syna – potężnego Odkupiciela* 

„Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1 n.), przez Syna-Słowo, który stał się człowiekiem i narodził się z Dziewicy. W tym zbawczym wydarzeniu dzieje człowieka w Bożym planie miłości osiągnęły swój zenit. Bóg wszedł w te dzieje, stał się — jako człowiek — ich podmiotem, jednym z miliardów, a równocześnie Jedynym! Ukształtował przez swe Wcielenie ten wymiar ludzkiego bytowania, jaki zamierzył nadać człowiekowi od początku. Ukształtował w sposób definitywny, ostateczny — w sposób Sobie tylko właściwy, stosowny dla swej odwiecznej Miłości i Miłosierdzia, z całą Boską wolnością — a równocześnie z tą szczodrobliwością, która pozwala nam wobec grzechu pierworodnego i wobec całej historii grzechów ludzkości, wobec manowców ludzkiego umysłu, woli i serca, powtarzać z podziwem te słowa: „O szczęśliwa wino, któraś zasłużyła mieć takiego i tak potężnego Odkupiciela!” (hymn Exsultet z Wigilii Wielkanocnej)”.
Link do strony internetowej

Część artykułów można odnaleźć w wersji elektronicznej "Gazety Obywatelskiej" pod adresem:

http://gazetaobywatelska.info/

Ale polecam papierowy dwutygodnik. Jest ciekawy. Ukazuje się w piątki. Najbliższy 16 maja.
Jak Orbán przemawia do Węgrów (11 maja 2014 20:49:42)
Link do części II
http://rebeliantka.prawynurt.pl/polityka/rewelacyjne-czy-lewica-ma-prawo-wtracac-sie-do-polityki-cz-ii,1740.htm
Dla przypomnienia
Konwencja o Ochronie praw Człowieka i Podstawowych Wolności w Art. 6 ust. 1 stanowi:

Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego
sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd
ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o
charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w
wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed
sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z
całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z
uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w
społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich
lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w
okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za
bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę
interesom wymiaru sprawiedliwości.
Bardzo smutna refleksja
Na przykładzie sprawy Korusa widać dobitnie, jak sędziowie zupełnie nie przejmują się prawami konstytucyjnymi podsądnych. Część sędziów ewidentnie wywodzi się z tzw. minionej epoki.
Pamiętacie ten fragment Encykliki?
Nie? To warto sobie przypomnieć. Benedykt XVI ma rację.
Czy wiecie?
Czy wiecie, gdzie znajduje się rzeźba pokazana na fotografii wprowadzającej artykuł? Na tej, gdzie Cyrenejczyk, przedstawiony jako Jan Paweł II, pomaga dżwigać Krzyż Chrystusowi?

http://kapliczkiprzydrozne.blogspot.com/2012/07/droga-krzyzowa-przy-sanktuarium-matki_22.html

Droga Krzyżowa z Pasierbca k. Limanowej jest naprawdę interesująca.
Życzenia z nadzieją Zmartwychwstania (20 kwietnia 2014 13:28:13)
Istotne!
Warto zwrócić uwagę, że składowi orzekającemu przewodniczy sędzia Aleksandra Almert. Ta sama, która utajniła rozprawę w sprawie oskarzonego nauczyciela akademickiego, pana Kwietnia, domniemanego "terrorysty", niedoszłego zamachowca na Sejm ;)
Na fotografii
po lewej – mecenas Zbigniew Cichoń, po prawej – Zygmunt Korus.
@Obsługa techniczna
Właśnie, istotna kwestia.
1 2 3 4 5 6 ... 9